De Speelhoeve: fijne school, goede resultaten

Samenwerkingsschool de Speelhoeve ligt op de grens van de wijken Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen. De school beschikt over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance op de Blauwe Hof en het gebouw aan de Kraaijenberg in de gelijknamige wijk.

De Speelhoeve wil een fijne school zijn voor iedereen en een school met goede resultaten. We zijn met trots een Kanjerschool en met de Kanjertraining werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

In de kleutergroepen staat spelend leren centraal. Zelfstandigheid en je talent ontwikkelen vinden we belangrijk.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een afspraak…

Het is vandaag
17 January

Laatste nieuws

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Onze nieuwe website is in de lucht!

Met trots kunnen we u melden dat in de kerstvakantie onze nieuwe website in de lucht is gekomen.

We zijn er zeer blij mee. De site ziet er fris en mooi uit. We verwachten dat de informatie goed te vinden is. En natuurlijk hopen we dat ouders die een school zoeken en onze site zien er enthousiast van worden. Voor ouders die al op de Speelhoeve zijn, is de kalender op de site nieuw. Daar vindt u in één oogopslag alle belangrijke agendapunten van de lopende maand. Onder de knop ‘Nieuws’ vindt u de berichten die we ook in de nieuwsbrief plaatsen en belangrijk vinden. Mocht u iets ontdekken dat niet klopt, dan horen we dat natuurlijk graag. Hiermee nodigen we u van harte uit om de nieuwe site te bezoeken.

Formulieren op de website invullen en ondertekenen

U kunt via de site het inschrijfformulier en het formulier voor ‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek’ invullen en ondertekenen. De aanvraag ‘vrijstelling schoolbezoek’ kunnen we alleen in behandeling nemen als deze ondertekend is. Dit kan rechtstreeks op de computer met de muis.

Deelname aan onderzoek redzaamheidslezen

De Speelhoeve doet mee met een onderzoek naar het technisch lezen van Luc Koning, een bekend orthopedagoog op het gebied van lezen en spelling.

De laatste jaren is vooral het accent op de snelheid gelegd; het zogenaamde racelezen. In het onderzoek wordt de focus gelegd op nauwkeurig lezen. Dit heet redzaamheidslezen.

 

Het onderzoek start in groep 3. De leerlingen worden gevolgd aan de hand van de Drie Minuten Toets (DMT)- toets. Deze toets wordt afgenomen in februari en juni. Dezelfde leerlingen worden gevolgd tot en met groep 7. Het onderzoek duurt dus 5 jaar. De ouders van de leerlingen van groep 3 hebben hier al bericht over gehad.

 

De leerkrachten van groep 3 wordt ook gevraagd om op een andere manier de toets af te nemen. De leerkracht zegt: Niet racen bij het lezen, maar lezen wat er staat. Na het toetsen op deze manier wordt de leesontwikkeling beoordeeld met onder, op of boven het redzaamheidsniveau.

 

U kunt nog meer informatie vinden  op www.redzaamheidslezen.nl

Sjors Sportief

Goed nieuws! Sjors Sportief/Creatief gaat ook in 2019 weer van start in de gemeente Wijchen! Met Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen kinderen op een laagdrempelige wijze kennis maken met sportieve en creatieve activiteiten, zonder direct lid te hoeven worden. Een mooie manier om hun talent te ontdekken. Het project wordt mogelijk gemaakt door gemeente Wijchen en samenwerkingsstichting Kans & Kleur.

 

Op dinsdag 5 februari krijgen de kinderen de boekjes mee en woensdag 6 februari vanaf 15.00 kunnen kinderen zich inschrijven voor de activiteiten.